Logo1   Plantagen heltnyvejen
          ... tæt på skov og fjord
  Forside  
  Formandens beretning  
  Regnskab/Budget  
  Møder & referater  
  Vedtægter & kontingent  
  Bestyrelsen & kontakt  
  Historiske billeder  

 


skiltet 

Aktuelt

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Plantagen afholdt 16/3-2016

Tilstede (hus nr.)

1,38,63,66,67

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

5. Rettidige indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

7. Valg af 2 revisorer

8. Valg af 2 revisorsuppleanter

9. Eventuelt

Ad 1

Christian

Ad 2

Beretning godkendt - se fanen "Formanden beretning"

Ad 3

Se fanen "Regnskab/Budget" – regnskab underskrevet

Ad 4

Se fanen "Regnskab/Budget"

Kontingent vedholdes - budget godkendt

Gebyr hvis folk ikke går over på pbs da kasseren bruger unødige kræfter på grundejere der ikke betaler rettidigt samt administration, print etc.

Ad 5

Intet at bemærke

Ad 6

Henrik stopper.
Ulrik fra nummer 88 valgt ind. Bestyrelsen er nu:
Jannick; kasserer
Christian; sekretær
Jacob; næstformand
Ulrik; medlem
Steen; formand

Suppleanter er husnummer 1 som fortsætter og bestyrelsen mangler endnu en kandidat til denne post. Vi opfordrer folk til at melde sig under fanerne til dette ærefulde hverv. Sker dette ikke vil bestyrelsen udpege en tilfældig husejer.

Ad 7

Genvalgt

Ad 8

Genvalgt

Ad 9

Vi går efter at modernisere vores vedtægter i den kommende periode.

Omkring stien har kommunen vurderet at den i ok stand.

Vi mangler stadig at nogle oprettes på PBS. Dette skal på plads da det ellers koster et gebyr.

For referat/Christian 

 


                     

Velkommen til Plantagen.

Siden her er til hjælp for alle, der bor i Plantagen.
Du vil her finde referater fra møder i grundejerforeningen, vedtægter og andre relevate materialer.

Kontakt:
Har du forslag, ris eller ros, skriv endelig til bestyrelsen på:
mail@plantagenstensballe.dk 

Det gælder også, hvis du har nogle billeder fra Plantagen, vi kan vise her på siden.

Husk at melde foreningen hvis I skifter mail adresse.