Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af grundejerforeningen og udfører generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består iht. vedtægterne af 3 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen afholder møder, når det findes nødvendigt.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand:
Anders Schmidt
Plantagen 41
Tlf: 2465 3083

Kasserer:
Daniel Lykke Nielsen
Plantagen 88
Tlf: 3125 6657

Sekretær:
Anne Simmenæs
Plantagen 67
Tlf: 3121 4282